Bạn có biết trong cuộc đời này, người sẽ dành cho bạn tình yêu vô điều kiện, người sẽ dang rộng vòng tay tha thứ mọi lỗi lầm của bạn, người sẽ nắm lấy tay bạn khi bạn chơi vơi và gục ngã là ai không?