Gần đây, việc các bạn sử dụng các đại từ nhân xưng nhằm ám chỉ bạn gái, bạn trai của mình một cách vô tội vạ đã biến f229 trở thành nơi để các bạn nói xấu và rủa xả lẫn nhau, thể hiện một lối sống bầy đàn, a dua rất thiếu văn minh và không có đạo đức.