Chào các thím. Em viết những dòng này trong sự tức giận đéo thể kiềm chế được. Vừa mới cãi nhau với bà cô ruột của em xong. Chả là mai là giỗ bà nội em, các cô dì chú bác từ các nơi về, trong đó có bà cô kia ở trên Hà Nội về.