Em đoán nếu anh chị post truyện 18+ do anh chị tự tay sáng tác thì đảm bảo sẽ có rất rất nhiều đọc giả đón nhận