Từ nhỏ ba nó đã bỏ mẹ con nó đi theo một ngươi phụ nữ khác. Lớn lên cùng với những giọt nước mắt của mẹ! Nó căm thù kẻ đã làm nước mắt mẹ nó rơi!