Trò này rất đơn giản bạn chỉ cần nói điều ước của mình ra bằng câu "Bụt ơi con ước......" người sau sẽ trả lời bằng câu "Nếu vậy thì con hãy......"