Mình bị vô cảm rồi..k lẽ trên đời này k còn đc người còn gái nào thật sự tốt...