Cuộc sống có nhiều lúc cảm xúc lai láng mà chả biết thể hiện ở đâu, thôi thì lập cái topic này, như là 1 góc nhỏ để nhét đống cảm xúc đấy vào, nào thì tình yêu, trăn trở cuộc đời, buồn bực, ức chế lên men đều được đây lưu trữ hết