Em tham khảo blog của một bác thành viên Teenvi và tìm được cái giao diện giống rồi nhưng k biết làm sao để tạo  widget của một nhãn nhất định thế này