Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
phần mềm kiểm tra độ chai pin Laptop free cho mọi người đây(link MF) FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
phần mềm kiểm tra độ chai pin Laptop free cho mọi người đây(link MF) FfWzt02#1

06.10.14 12:59

Docomo XJ

Docomo XJ

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
Tải về giải nén cho chạy là ok, dưới góc màn hình bên phải sẽ có biểu tượng của battery bar, click chuột vào xem mục battery wear, %chính là độ chai pin http://www.mediafire.com/?cg0f5eeswfc50vt
#2

09.03.17 0:52

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo