Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
 Một vài phần mềm cho các bé phục vụ học tập FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
 Một vài phần mềm cho các bé phục vụ học tập FfWzt02#1

06.10.14 13:00

Docomo XJ

Docomo XJ

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
Topic lập đã lâu, phần lớn links die. Mình re-up lại và cập nhật thêm các đĩa THCS và THPT cả vào đây để các bạn tiện theo dõi. Chủ yếu up lên box.com và Fshare. Các bạn check thấy link nào die thì comment lại để mình reup nhé.
Nguồn tự có và sưu tầm trên mạng Internet.
pass unlock, join nếu có huethcv (nếu có pass khác sẽ đưa trực tiếp ở từng phần)

Hướng dẫn sử dụng; cách sử dụng các đĩa của SSDG không cần tạo ổ ảo và cài đặt các bạn xem hướng dẫn tại đây:


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post20761311

Hướng dẫn sửa lỗi không có đĩa CD với win 7 64 bit, cài đặt với win8, sửa lỗi không có tiếng trên win 7 ... các bạn xem tại đây:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post21191727

Để tránh tình tràng thông báo The user hosting this content is out of bandwidth đối với links box.com các bạn nhấn vào nút download cả folder nhé (nút phía trên bên phải) không click download từng link con nhé. 

 Một vài phần mềm cho các bé phục vụ học tập 56846641.box

A - Tiểu học và Mầm non

1. Học tiếng Việt 1 - Phần Học vần 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4456933

2. Học tiếng Việt 1 - Phần luyện tập tổng hợp 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4476499

3. Dạy toán 1: 


http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-678746.html

4. Đĩa học toán lớp 1 đến lớp 5- Schoolnet


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4778038

5. Cùng học toán 1: 


http://www.vn-zoom.com/f136/cung-hoc...et-679255.html

6. Học Tiếng Việt lớp 2 phần 1 và 2 - Schoolnet (2 đĩa)


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18240988

7. Đĩa dạy toán lớp 2


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4502271


8. Dạy tiếng Việt lớp 3 phần 1 và phần 2 Schoolnet 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18088773

9. Học tiếng Việt lớp 3 phần 1 và phần 2 Schoolnet 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090282

10. Đĩa dạy toán lớp 3


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4507189

11. Cùng dạy và học toán 3: 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4430642

12. Đĩa dạy toán lớp 4


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4511997

13. Cùng dạy và học toán lớp 1 đến lớp 5


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4929886

14. Dạy toán 5


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4531452

15. Cùng dạy và học toán 5


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4524704

16. Học chính tả tiếng Việt 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4486414

17. Tập viết chữ Việt


http://www.vn-zoom.com/showthread.ph...=1#post4472990

18. Học vần Tiếng Việt: 


http://www.vn-zoom.com/f136/mf-phan-...et-662909.html

19. Bút chì thông minh:


http://www.vn-zoom.com/f136/dia-but-...nh-662752.html

20. SẮC MẦU TOÁN HỌC - COLOR MATH: 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18275035

21. Em tập tô màu:


http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-677014.html

22. Thiên nhiên xung quanh em: 


http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-676985.html

23. Đậu lém học toán 1 - LCKSOFT


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4764341

24. Phát triển tư duy cho bé

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18253043[/ltr]
25. Bé vui học


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4768735

26. Vui học mầm non


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241182

27. Vui học chữ:


http://www.vn-zoom.com/f136/vui-hoc-...be-677501.html

28. Đĩa và SGK Phonisc Learning Box uk (starter and level 1) 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4835782

29. Tiếng Anh cho trẻ em – SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4851879

30. Vui học tiếng Anh -SSDG 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090969

31. Em học tốt lớp 2

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18243129[/ltr]
32. Em học tốt lớp 3 - SSDG 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090171[/ltr]
33. Đĩa toán và tiếng Việt lớp 4 – SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4769286

34. Em học tốt tiếng Việt lớp 5 – SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13422660

35. Em học tốt lớp 5 - SSDG

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13418484

36. Gugu học toán: 


http://www.vn-zoom.com/f136/gugu-hoc...be-681116.html

37. Gugu học tiếng Việt lớp 2 tập 1+2 (02 đĩa)

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18114885[/ltr]
38. Gugu học toán 3 tập 1 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241195

39. Em học toán:


http://www.vn-zoom.com/f136/em-hoc-t...-a-678842.html

40. Phát triển tư duy toán học cho bé


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18316630

41. Bé tập tô màu - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18356951
.......
B - THCS

1. Xứ sở Boong boong - Số học 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18237135

2. Xứ sở Boong boong - Hình học 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18236944

3. Xứ sở Boong boong - Tiếng Anh 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post182332864. Xứ sở Boong boong - Vật lý 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18212513

5. Học cùng Bi - Tiếng Anh lớp 6

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18153657[/ltr]
6. Xứ sở Boong boong - Ngữ văn 6, 7, 8, 9

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18230970[/ltr]
7. Xứ sở Boongboong - Hình học 7 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241829[/ltr]
8. Xứ sở Boongboong - Tiếng Anh 8


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241326

9. Xứ sở Boongboong - Hoá học 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241292

10. Xứ sở Boongboong - Đại số 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241262

11. Xứ sở Boongboong - Hình học 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241238

12. Xứ sở Boongboong - Tiếng Anh 9


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18270826

13. Học tốt toán lớp 6

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13306612


14. Em học tốt toán lớp 7 - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18233124

15. Học tốt Vật lý 8 - SSDG 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241403

16. Học tốt toán lớp 9 - SSDG 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18243073[/ltr]
17. Học tốt tiếng Anh 9


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18357131

18. Học tốt hóa học lớp 9


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post20519767

19. Học tốt vật lý lớp 9


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post20519856


.............

C – THPT

1. Học tốt hoá học lớp 11 - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18273663

2. Học tốt hoá học lớp 12 - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18298747

3. Học tốt Toán lớp 10 - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18328201

4. Học tốt tiếng Anh lớp 12 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18357088

5. Ôn thi đại học môn sinh học


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18357169

6. Học tốt Vật lý 11


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18328129

7. Học tốt vật lý lớp 10


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post20519873

.....

D – Tài liệu khác

Vòng quanh thế giới


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18357000

IQ test 2.0 - Schoolnet

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18384770[/ltr]
IQ test - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18357048

Bộ đĩa học tiếng Anh English Kiddies dành cho trẻ em (post theo yêu cầu từ nguồn sưu tầm)


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4511348


Một vài tài liệu bổ trợ,vừa học tập vừa giải trí:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4464964

Trò chơi HUGO: 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4431016


Ngữ pháp tiếng Anh

Vocabulary Test


....

Mình xin tập hợp lại các PM phục vụ học tập của các bé và sẽ cập nhật chung vào đây để các bạn tiện theo dõi.
pass unlock, join nếu có huethcv (nếu có pass khác sẽ đưa trực tiếp ở từng phần)
Các PM cập nhật mới sẽ đưa lên đầu danh sách theo ý kiến của các bạn.

Cập nhật links Fshare, do FS nếu không có người tải rất nhanh die, nên các bạn kiểm tra links nào die báo lại để mình reup nhé

Được bạn long_trt get 50GB box.com miễn phí. Bắt đầu từ tháng 7/2013 mình sẽ reup lại lên box.com. Chân thành cảm ơn bạn long_trt. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Mình sẽ up thêm một số đĩa của cấp 2, 3 vào chung topic này

Để tránh tình tràng thông báo The user hosting this content is out of bandwidth đối với links box.com các bạn nhấn vào nút download cả folder nhé (nút phía trên bên phải) không click download từng link con nhé. Mình sẽ gom lại theo nhóm và share theo folder để các bạn tiện download. Cái này là do bạn hng1635 hướng dẫn nhé. Một số đĩa được bạn hng1635 up sang hot khác các bạn xem thêm ở link bên dưới nhé, từ từ mình sẽ up thêm lên Fshare cho các download và sẽ sắp xếp lại theo cấp học để các bạn tiện theo dõi.
links của bạn hng1635: http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18219685
http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18222823

TK box.com get được 50GB nhưng không hiểu sao nếu không đăng nhập thì up quá 5GB là báo out of bandwidth và không cho dowwnload, Các bạn cứ bình tĩnh từ từ rồi mình up lại sang TK khác nhé.Thông báo: Tài khoản chính MF của mình đã bị locked, mình đã cập nhật 1 số links dự phòng, còn lại thì xem xét nếu còn nguồn thì mình sẽ reup, nếu đã xoá trong máy tính thì các bạn thật sự thông cảm


 Một vài phần mềm cho các bé phục vụ học tập 56846641.box

56. Xứ sở Boongboong - Hình học 7 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241829[/ltr]
55. Học tốt toán lớp 9 - SSDG 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18243073[/ltr]
54. Em học tốt lớp 2

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18243129[/ltr]
53. Xứ sở Boongboong - Tiếng Anh 8


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241326

52. Xứ sở Boongboong - Hoá học 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241292

51. Xứ sở Boongboong - Đại số 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241262

50. Xứ sở Boongboong - Hình học 8 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241238

49. Gugu học toán 3 tập 1 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241195

48. Học Tiếng Việt lớp 2 phần 1 và 2 - Schoolnet (2 đĩa)


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18240988

47. Học tốt Vật lý 8 - SSDG 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241403

46. Xứ sở Boong boong - Số học 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18237135

46. Xứ sở Boong boong - Hình học 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18236944

45. Em học tốt toán lớp 7 - SSDG


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18233124

44. Xứ sở Boong boong - Tiếng Anh 6


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18233286

43. Vật lý 6 Boongboong


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18212513

42. Học cùng Bi - Tiếng Anh lớp 6

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18153657[/ltr]
41. Ngữ văn 6, 7, 8, 9

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18230970[/ltr]
40. Phát triển tư duy cho bé

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18253043[/ltr]
39. Gugu học tiếng Việt lớp 2 tập 1+2 (02 đĩa)

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18114885[/ltr]
38. Vui học tiếng Anh -SSDG 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090969

37. Em học tốt lớp 3 - SSDG 

Code:
[ltr]http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090171[/ltr]
36. Học tiếng Việt lớp 3 phần 1 và phần 2 Schoolnet 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18090282

35. Dạy tiếng Việt lớp 3 phần 1 và phần 2 Schoolnet 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18088773

34. Vui học mầm non


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18241182

33. Em học tốt tiếng Việt lớp 5 - SSDF

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13422660

32. Em học tốt lớp 5 - SSDG

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13418484

31. Học tốt toán lớp 6

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post13306612

30. Cùng dạy và học toán lớp 1 đến lớp 5

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4929886


29. Tiếng Anh cho trẻ em - SSDGhttp://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4851879

28. Đĩa và SGK Phonisc Learning Box uk (starter and level 1)

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4835782

27. Đĩa học toán lớp 1 đến lớp 5- Schoolnet

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4778038

25 + 26. Đĩa toán và tiếng Việt lớp 4 - SSDG

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4769286

24. Bé vui học

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4768735


23. Đậu lém học toán 1 - LCKSOFT http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4764341


22. Dạy toán 5


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4531452


21. Cùng dạy và học toán 5


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4524704

20. Đĩa dạy toán lớp 4

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4511997

19. Bộ đĩa học tiếng Anh English Kiddies dành cho trẻ em (post theo yêu cầu từ nguồn sưu tầm)


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4511348

18. Đĩa dạy toán lớp 3

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4507189

17. Đĩa dạy toán lớp 2

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4502271

16. Học chính tả tiếng Việt - New:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4486414

15. Học tiếng Việt 1 - Phần luyện tập tổng hợp - New

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4476499

14. Tập viết chữ Việt - New

http://www.vn-zoom.com/showthread.ph...=1#post4472990

13. Học tiếng Việt 1 - Phần Học vần - New:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4456933


12. Một vài tài liệu bổ trợ,vừa học tập vừa giải trí:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4464964


11. Cùng dạy và học toán 3:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4430642


10. Dạy toán 1:

http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-678746.html

9. Cùng học toán 1:

http://www.vn-zoom.com/f136/cung-hoc...et-679255.html


8. Học vần Tiếng Việt:

http://www.vn-zoom.com/f136/mf-phan-...et-662909.html


7. Bút chì thông minh:

http://www.vn-zoom.com/f136/dia-but-...nh-662752.html


6. Gugu học toán:

http://www.vn-zoom.com/f136/gugu-hoc...be-681116.html

Thiên nhiên xung quanh em:

http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-676985.html

5. Em tập tô màu:

http://www.vn-zoom.com/f136/phan-mem...et-677014.html

4. Vui học chữ:

http://www.vn-zoom.com/f136/vui-hoc-...be-677501.html


3. Em học toán:

http://www.vn-zoom.com/f136/em-hoc-t...-a-678842.html


2. Trò chơi HUGO:

http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...ml#post4431016

1. SẮC MẦU TOÁN HỌC - COLOR MATH: 


http://www.vn-zoom.com/f136/mot-vai-...l#post18275035===========
Chú ý:

Đối với các phần mềm nếu sau khi giải nén hoặc nối file mà có đuôi .daa, .bin, .cue ... mà trình tạo ổ ảo của các bạn không hỗ trợ thì các bạn dùng các phần mềm tạo ảnh đĩa (đa phần đều có thêm chức năng tạo ổ ảo) để chuyển đổi về dạng cần thiết được hỗ trọ tại trình tạo ổ ảo của bạn.
Ví dụ:
PowerISO http://www.mediafire.com/?5jjekn47f5e34du

UltraISO http://www.mediafire.com/?7udnpekdvgx

(Mở PM tạo ảnh đĩa vào Tools\Convert... để thực hiện
#2

09.03.17 0:52

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo