Không biét có dàn cảnh không nhưng nhờ các thím xem rồi đánh giá mức độ bạo lực trong clip này, chắc chỉ cấp 3 thôi nhưng thấy bạn nữ bị đánh như vậy đúng là quá sức tội.