Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cùng học toán 1 - School@net FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cùng học toán 1 - School@net FfWzt02#1

06.10.14 13:10

Docomo XJ

Docomo XJ

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
School@net tập tiếp theo nào...
Phần mềm Cùng học toán 1 (Learning Math 1) sau khi cài đặt sẽ có 2 phần chạy độc lập nhau: Cùng học toán (Learning Math) để cho các cháu tự học và Cùng học và dạy toán (Learning & Teaching Math) để dùng cho giáo viên và phụ huynh cùng học và dạy các cháu.
Lưu ý các pác cái này khác với Dạy toán 1 nhé (Dạy toán 1 bố trí chương trình từng bài theo SGK của BGD)
Sau đây là 1 vài hình ảnh của phần cùng học toán

Cùng học toán 1 - School@net 01

Cùng học toán 1 - School@net 12

Cùng học toán 1 - School@net 13

Cùng học toán 1 - School@net 14

Cùng học toán 1 - School@net 02

Cùng học toán 1 - School@net 03

Cùng học toán 1 - School@net 04

Cùng học toán 1 - School@net 05

Cùng học toán 1 - School@net 06

Cùng học toán 1 - School@net 07

Cùng học toán 1 - School@net 08

Cùng học toán 1 - School@net 09

Cùng học toán 1 - School@net 10

Cùng học toán 1 - School@net 11Và đây là phần Cùng học và dạy toán

Cùng học toán 1 - School@net 01


Cùng học toán 1 - School@net 02

Cùng học toán 1 - School@net 03

Cùng học toán 1 - School@net 04

Cùng học toán 1 - School@net 05

Cùng học toán 1 - School@net 06

Cùng học toán 1 - School@net 07

Cùng học toán 1 - School@net 08

Cùng học toán 1 - School@net 09

Cùng học toán 1 - School@net 10

Cùng học toán 1 - School@net 11

Cùng học toán 1 - School@net 12

Cùng học toán 1 - School@net 13

Cùng học toán 1 - School@net 14

Cùng học toán 1 - School@net 15

Cùng học toán 1 - School@net 16

Cùng học toán 1 - School@net 17

Cùng học toán 1 - School@net 18

Cùng học toán 1 - School@net 19

Link download


https://www.box.com/s/bg1c4abn5lxec60h3f3k
#2

09.03.17 0:54

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo