Thông báo một số nội dung về tổ chức tuyển sinh Đại học Hành chính hệ Chính quy khóa 16, năm 2015 Học Viện Hành Chính Quốc Gia