Về cơ bản trong phong thủy sân vườn tại Việt Nam, chọn cây cảnh để trồng ắt hẳn phải dựa trên hướng nhà