Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa có công điện gửi Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc/Hiệu trưởng các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng về việc xét tuyển năm 2015.