Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cảm âm Làm Sao Để Quên Em FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cảm âm Làm Sao Để Quên Em FfWzt02#1

18.08.15 14:27

Sangdinh

Sangdinh

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

Cảm âm Làm Sao Để Quên Em


._DU THIÊN_.

(L X Đ' Đ' Đ' X Đ' R' X S M.
M M S L L S S F S.
R M F F M F, Đ' R' Đ' X L.)
L L X Đ' Đ' Đ' R' X L X.
(....)
L L X Đ' Đ' Đ' R' Đ' X L....
ĐK:
X Đ' R' M' M' R' Đ' M' S'.
M' S' M' L' L' L' L' S' R' M'.
M' S' S' S' M' L' S' L' S' L' S' R' Đ'.
L X Đ' Đ' Đ' Đ' L Đ' R'....
Đ' Đ' R' Đ' M' M' M' R' Đ' S'.
M' S' S' M' L' L' L' S' R'-M'.
M' S' S' S' M' L' S' L' S' L' S' R' Đ'.
L X Đ', R' F' M' R' Đ'.
End.​
#2

18.08.15 14:35

Sangdinh

Sangdinh

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

Vầng trăng khóc - Nguyễn Văn Chung


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vang-Trang-Khoc-Nhat-Tinh-Anh-ft-Khanh-Ngoc/ZWZ9EZ9B.html

fa mi rê fa sol lá

là đô rế đô đô đô đô la sol

fa sol la fa đố sol

đố sol sol lá sol fa solfa mi rê fa sol lá

là đô rế đô đô đô đô la sol

fa sol la fa đố sol

đố sol sol lá sol fa falà đô rê là rê mí là mi fa' mi rê đô là

fa lá sol đố la sol , sol fa sol la sol la đố

là đô rê là rê mí là mi fa' mi rê đô là

đố la sol đố la rề rề mi fa sol la đố sol

lá sol fa.
#3

10.03.17 21:01

uknown5

uknown5

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá
#4

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết