Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cảm âm:  Yume to hazakura FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Cảm âm:  Yume to hazakura FfWzt02#1

18.08.15 14:33

MrChenCJCR

MrChenCJCR

Thiên sứ 2T

Thiên sứ 2T
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol La
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol Fa
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol La
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol Fa
La Đố Rế Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Rế Đố La Sol La
Đố La Sol Sol Fa Sol La Đố Mi Fa Sol Fa La
Fa Sol La Sol Fa Rê Đô Rê
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol La Đố La Sol Fa Sol La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Đô Rê

Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol La
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol Fa
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol La
Đô Fa Fa Sol La La Rế Đố La Sol Fa Sol Fa
La Đố Rế Rế Đố La Sol La
La Đố Rế Rế Đố La Sol La
Đố La Sol Sol Fa Sol La Đố Mi Fa Sol Fa La
Fa Sol La Sol Fa Rê Đô Rê
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol La Đố La Sol Fa Sol La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Đô Rê
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol La Đố La Sol Fa Sol La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Fa Sol Fa Sol Đố La
La Đố Sol Sol Fa Sol La Rê Đô Rê

Có sai sót thì sửa giúp mình cái 

#2

10.03.17 21:02

uknown5

uknown5

Thành viên Danh Giá

Thành viên Danh Giá

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết