Tiện ích mở rộng Facebook Flat mang đến cho người dùng giao diện phẳng, thoáng và không chứa quảng cáo.