Cây cổ thụ 3.200 năm tuổi này có chiều cao bằng tòa nhà 20 tầng và hiện nằm ở công viên quốc gia Sequoia, Nevada.