Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
[0899.812.999] Xử lý nước thải khu công nghiệp - moitruongETH FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
[0899.812.999] Xử lý nước thải khu công nghiệp - moitruongETH FfWzt02#1

28.03.22 9:09

lanapham3393

lanapham3393

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
Trong thời gian qua nhiều cố gắng trong việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp ở nước ta đã được triển khai ở các cấp, các ngành; nhiều biện pháp, giải pháp đã được xây dựng, đề xuất nhằm ngăn chặn xu thế suy thoái, ô nhiễm môi trường khu công nghiệp. Tuy nhiên công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp còn nhiều tồn tại, việc áp dụng sản xuất sạch hơn và công nghệ thân thiện với môi trường tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa được chú trọng; việc thực hiện quy hoạch và đầu tư ngành nghề tại một số KCN chưa thống nhất; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường khu công nghiệp chưa chặt chẽ; công tác giám sát khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường tại các KCN chưa hiệu quả…
>>>Chi tiết: https://moitruongeth.com/tin-tuc/tin-tuc-xu-ly-nuoc-thai-khu-cong-nghiep-moitruongeth
[0899.812.999] Xử lý nước thải khu công nghiệp - moitruongETH Tin-tuc-xu-ly-nuoc-thai-khu-cong-nghiep-moitruongeth-1 

-----------------------------------------


CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ETH

Địa chỉ: 25 Phố Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,TP Hà Nội

Mobile: 0966.281.336 – 0899.812.999

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết