Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Facebook hôm nay: Cách chỉnh sửa bài viết đang chạy quảng cáo Facebook FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Facebook hôm nay: Cách chỉnh sửa bài viết đang chạy quảng cáo Facebook FfWzt02#1

19.04.22 16:58

andrewdo

andrewdo

Thành viên Hòa Đồng
https://mifamedia.com
Thành viên Hòa Đồng
Cách chỉnh sửa bài viết đang chạy quảng cáo Facebook
Cách 1: Xoá nhóm quảng cáo. Cách này dễ dàng thực hiện nhưng cần cân nhắc trước khi thực hiện. Bởi vì biết đâu sau này vẫn cần xem lại dữ liệu chạy quảng cáo.
Cách 2: Lược bỏ nhóm quảng cáo không cần thiết. Sau đó thay đổi liên kết của bài viết đang quảng cáo sang bài viết khác. Trường hợp chiến dịch quảng cáo có rất nhiều mẫu quảng cáo thì cách tốt nhất là đăng bài viết mới và tạo chiến dịch quảng cáo mới.


Thấu hiểu SEO và inbound marketing: https://inboundmarketing.com.vn
Chuyên gia đánh giá và mua bán Ô tô ngon: https://otongon.com.vn
Tìm việc marketing truyền thông: https://digitalworks.vn

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết