Con Dao Gia Truyền mũi dao nhọn dùng để chọc tiết, mũi dao bén để cắt thịt. Truyện Ma NKT có nhìn những bà, những cô hàng thịt mới biết độ bén của lưỡi dao như thế nào. Con dao đưa tới đâu thịt của con vật bị cắt đứt ngay đến đó