Cấu tạo của một máy sấy thăng hoa bao gồm 5 bộ phận chính: