Nhà làm phim người Hà Lan Matto Barfuss đã bị ám ảnh khi chứng kiến cảnh con trăn nuốt chửng chú linh dương ở một khu vực đồng cỏ tại Botswana.