Toyota sẽ đầu tư 50 triệu USD trong một dự án mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, xe tự lái.