Thứ rẻ nhất bây giờ có lẽ là lời hứa và thứ đắt giá nhất bây giờ có lẽ là niềm tin