#1

15.07.14 19:16

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
Trong cuộc chiến sống còn của các Seoer thì luôn có các đối thủ tìm mọi cách để hạ bệ bạn bằng cách đặt các liên kết (bơm link) xấu đến trang web của bạn. Từ tình huống thực tế "Seo idol 2011", xuất hiện tình huống chơi xấu đội vietnamtours247.com bằng cách tạo link farm với số lượng cực lớn từ blogspot. Mà tiêu biểu là site http://giethetseo.blogspot.com. SetEnvIfNoCase Referer ".*(cụm từ chứa trong domain).*" ban

SetEnvIfNoCase Referer ".*(blogspot).*" ban
SetEnvIfNoCase Referer ".*(azfreeapps).*" ban

order allow,deny
deny from env=ban
allow from all

Với nội dung trong ( ) là cụm từ chứa trong domain mà bạn muốn chặc liên kết trỏ đến website của bạn. 

Ví dụ từ trường hợp của site http://giethetseo.blogspot.com

Nếu bạn set giá trị 

SetEnvIfNoCase Referer ".*(giethetseo).*" ban

Thì kết quả là tất cả những liên kết xuất phát từ http://giethetseo.blogspot.com sẽ không thể kết nối đến site của bạn và lúc này trình duyệt sẽ hiển thị lỗi "403 Forbiden - You don't have permission to access / o­n this server"

Mặc khác nếu bạn set giá trị

SetEnvIfNoCase Referer ".*(blogspot).*" ban


Thì kết quả những trang co domain chứa blogspot bao gồm cả giethetseo.blogspot.com sẽ đều bị chặn khi liên kết đến trang của bạn (Có thể hiểu khi ta chặn blogspot thì dạng subdomain của blogspot cũng sẽ bị ảnh hưởng) 

Hãy kiểm tra lượng backlink trỏ đến web của bạn hằng ngày bằng các công cụ hỗ trợ như site explore, backlink watch. Để kiểm tra những domain có dấu hiệu bất thường và tiến hành ngăn chặn kịp thời. Có thể đây chỉ là 1 giải pháp tình thế nhằm hạn chế phần nào ảnh hưởng của những liên kết xấu. Mong rằng nó cũng sẽ giúp chiến dịch SEO của bạn hiệu quả hơn. 

Vì một cộng đồng seo vững mạnh. Rất mong nhận được nhiều giải pháp và nhận xét từ mọi người để có thể khắc phục một cách triệt để hơn.

Bài viết của vinhmx125 từ diendan.seo.edu.vn
#2

09.03.17 0:04

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf