Vừa vào đã ra có xác suất mang thai không? Chào những bác sĩ, cháu và vợ kết hôn được khoảng hơn một năm.