Thành viên này đăng bài rất nhiều và hầu hết là không đúng chuyên mục mặc dù mình có góp ý bên dưới bài viết mà bạn đó vẫn tiếp tục. Mong các ĐHV có hình thức xử lý kịp thời