Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con FfWzt02#1

02.07.16 12:31

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu Tú

Nghe bác ấy chơi mà nổi hết cả gai gà, đúng là một nghệ nhân một bậc thầy, cao thủ chơi đàn guitar
Diễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#2

02.07.16 12:37

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu Tú

Không còn gì để nói ngoài từ: "Anh ấy quá Chất" một nghệ nhân đường phố
Diễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#3

02.07.16 13:03

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu Tú
Tiếp tục một cao nhân nữaDiễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#4

02.07.16 13:10

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu TúDiễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Bậc thầy guitar đây bà con Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#5

11.09.16 15:17

Kim An

Kim An

Thành viên Lòng Cốt
http://www.tuoitrevn.net/f188-forum
Thành viên Lòng Cốt
đúng là đỉnh của đỉnh
#6

10.03.17 22:52

uknown6

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
#7

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết