Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) FfWzt02#1

02.07.16 12:44

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu Tú

Trong bài Tự học đàn guitar cơ bản phần 1 này chúng ta cùng tìm hiểu về Cấu tạo và nguyên tắc tính các bộ hợp âm cơ bản. cách Học guitar, Đệm Hát, Nốt. Tổng Hợp, Nhận Biết Các Gam, Điệu, để Đệm hát, quảng nốt…các nốt trên cần đàn, kí hiệu, nhận biết gam…


I. Tự học đàn guitar cơ bản- những ký hiệu âm nhạc


1. Tên các dấu nhạc có cao độ khác nhau mà người ta thường dùng là :
Khi bạn có ý định tự học đàn guitar thì đây là điều cơ bản bạn nên biết:  trong #guitar cũng có các nốt nhạc cơ bản như khi ta chơi #piano vậy, các nốt đó bao gồm: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI gốc tiếng La-tinh, đọc theo tiếng Việt là ĐÔ, RÊ, MÍ, FA, XON, LA, XI. Đó là 7 bậc cơ bản của hệ thống thất âm, tính từ thấp lên cao. Muốn lên cao hoặc xuống thấp hơn, người ta lặp lại tên dấu các bậc trên với cao độ cách nhau từng quãng 8 một (còn gọi là bát độ).

2. Ký hiệu nốt nhạc khi học đàn guitar: bên cạnh việc gọi tên các nốt thì người ta cũng còn dùng các chữ cái La-tinh để gọi tên các bậc cơ bản trên ( khi bạn tự học đàn guitar thì đây là điều mà bạn không thế bỏ qua được) :
xi : B (có sách kí hiệu là H)
la : A
xon : G
fa : F
mi : E
rê : D
đô : C

3 . Các giá trị của nốt nhạc trong học đàn guitar :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Cac-not-nhac-300x153

tương ứng ta có các giá trị của giấu nghỉ :
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Cac-dau-nghi-300x145
Ghi chú : đây là các nốt nhạc sắp xếp 1 cách tự nhiên .

4. Trong guitar khoảng cách về cao độ tương đối giữa các bậc không đồng đều nhau :
- Khoảng cách nhỏ nhất trong thất âm gọi là nửa cung, giữa Mi với Fa và Xi với Đô.
- Khoảng cách lớn nhất giữa hai bậc cơ bản đi liền nhau gọi là nguyên cung : giữa Đô với Rê, Rê với Mi, Fa với Xon, Xon với La, và La với Xi.
- Như vậy khoảng cách âm thanh giữa Đô thấp và Đô cao kế tiếp gồm 12 nửa cung, hoặc 6 nguyên cung. Nói cách khác, quãng tám (Đồ – Đố) gồm 12 âm cách nhau đều đặn từng nửa cung một
Hình minh họa :
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Khoangcach-285x300
5. Dấu hoá : là những ký hiệu cho biết các bậc cơ bản được tăng lên hay giảm xuống từng nửa cung điều hoà.
5.1. – Dấu thăng : (#) làm tăng lên nửa cung.
5.2. – Dấu giáng : (b) làm giảm xuống nửa cung.
5.3 – Dấu bình : http://vietguitar1.free.fr/Icons/dau%20binh`.JPG làm các nốt nhạc cho trở về cao độ tự nhiên.
- Dấu hoá cấu thành ghi ở đầu khuông nhạc, còn gọi là hoá biểu, ảnh hưởng đến mọi dấu nhạc cùng tên trong cùng một đoạn nhạc
- dấu hoá bất thường chỉ ảnh hưởng đến các dấu nhạc cùng tên trong cùng một ô nhịp

6. Khuông nhạc và khoá nhạc.
Khi bạn muốn ghi cao độ tuyệt đối của các âm thanh, lúc này chính là lúc bạn cần đến khuông nhạc và khóa nhạc
6.1. Khuông nhạc : Hiện nay người ta dùng 5 đường kẻ song song, tạo thành 4 khe song song, tính thứ tự từ dưới lên. Trên khuông nhạc đó, ta có 11 vị trí khác nhau, ghi được 11 bậc cơ bản. Muốn ghi thêm, người ta dùng các dòng kẻ phụ :
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Khuongnhac-300x82

6.2. Khoá nhạc : dùng để xác định tên các dấu nhạc ghi trên khuông nhạc. Khoá nhạc được ghi ở đầu mỗi khuông nhạc.
Quãng, vị trí các nốt nhạc trên đàn guitar và 1 số hợp âm cơ bản
Các nốt nhạc trong âm nhạc hay các nốt giai điêu trong các bài hát quan hệ với nhau bằng các quãng
Định nghĩa : Quãng nhạc là khoảng cách âm thanh giữa 2 dấu nhạc. Tên quãng được gọi bằng số.
VD : quãng 3 , quãng 4 , quãng 5 v.v…
Nhắc lại khoảng cách giữa các nốt nhạc :
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Khoangcachc-285x300
Ta có các quãng sau :
Quãng 2 thứ ( sau đây xin viết tắt là Q2t ) : là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau 1 / 2 cung (nửa cung ) .
VD : Xi => Đô ( B => C ) , Mi => Fa ( E => F ) hay Đô thăng => Rê ( C# => D ) v.v….
Quãng 2 trưởng ( sau đây xin viết tắt là Q2T ) : là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau 1 cung .
VD : Đô => Rê ( C=>D ) hay mi => Fa thăng ( E => F# ) v.v…
Quãng 3 thứ ( sau đây xin viết tắt là Q3t ) : là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau 3/2 cung (1 cung rưỡi ).
VD : mi => Sol ( E=>G ) , Rê => Fa ( D => F ) hay Đô => Rê thăng ( C= > D# v.v…
Quãng 3 trưởng ( sau đây xin viết tắt là Q3T ) : Là khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau đúng 2 cung .
VD : Đô => mi ( C => E ) , Mi => Sol thăng ( E => G# ) v.v…
Ngoài ra còn có các quãng khác như :
Quãng 4 : khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau 5/2 cung ( tức 2 cung rưỡi ) VD : Đô => Fa ( C => F ) v.v…
Quãng 5 : khoảng cách giữa 2 nốt nhạc cách nhau 3 cung
VD : Đô => Sol ( C => G ) v.v…
Quãng 6 , quãng 7 v.v…
Tuy nhiên tạm thời ta nên chú ý đến 4 quãng đầu tiên Q2t , Q2T , Q3t , và Q3T , các quãng khác ta sẽ sử dụng đến khi đã đc nâng cao hơn .

II. Điều quan trọng cần phải nhớ khi tự học đàn guitar :

 
khoảng cách 1/2 cung giữa 2 nốt nhạc tương ứng với 1 phím đàn trên cần đàn guitar , tương tự ta có 1 cung tương ứng với 2 phím đàn, quãng 2, quãng 3, quãng 6, quãng 7 đều có quãng tăng, giảm, trưởng thứ mà, quãng 4, 5, 8 có quãng đúng, tăng và giảm. Có thể phân biệt như sau:
Quãng 2 giảm: 0 nửa cung
Quãng 2 thứ: 1 nửa cung
Quãng 2 trưởng: 2 nửa cung
Quãng 2 tăng: 3 nửa cung
Quãng 3 giảm: 1 cung (tức 2 nửa cung)
Quãng 3 thứ: 1 cung rưỡi (tức 3 nửa cung)
Quãng 3 trưởng: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 3 thăng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Quãng 4 giảm: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 4 đúng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Quãng 4 tăng: 3 cung (tức 6 nửa cung )
Quãng 5 giảm: 3 cung (tức 6 nửa cung)
Quãng 5 đúng: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 5 tăng: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Quãng 6 giảm: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 6 thứ: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Quãng 6 trưởng: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 6 tăng: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Quãng 7 giảm: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 7 thứ: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Quãng 7 trưởng: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 7 tăng: 6 cung (tức 12 nửa cung)
Quãng 8 giảm: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 8 đúng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

Như vậy, cứ tính theo đơn vị nửa cung ta sẽ hình thành các quãng như trên.
Sau khi đảo quãng thì #quãng a sẽ trở thành quãng 9-a (ví dụ từ Xi đến Đô là quãng 2 thì từ Đô đến Xi sẽ là quãng 7. Bên cạnh đó, khi đảo quãng thì quãng trưởng sẽ thành thứ, tăng thành giảm, đúng giữ nguyên và ngược lại.
Các nốt trên cần đàn :
Điều đầu tiên cần nói ngay đó là các nốt dây buông trên đàn , ta có như sau :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Note-300x61

Theo quy ước, các dây của guitar được đánh số lần lượt như sau:
E(Mí): 1
B: 2
G: 3
D: 4
A: 5
E(Mì): 6
Từ các nốt dây buông này ta có thể tự mình suy luận ra các nốt tiếp theo trên cùng dây đó .
VD : dây Mì , nốt dây buông là Mi ( E ) , ta có : từ Mi lên Fa là nửa cung tương đương với 1 phím đàn , như vậy bấm dịch lên 1 phím đàn ta sẽ có nốt Fa trên dây Mi , từ Fa đến Sol là 1 cung tương đương với 2 phím đàn , vậy từ vị trí nốt Fa bấm dịch lên 2 phím đàn ta sẽ có nốt Sol và cứ thế ta sẽ biết tất cả các vị trí các nốt trên dây Mi .

Và sau đây là tất cả các nốt trên cần đàn guitar :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Notefull-300x61

Lời khuyên nhỏ : ko nên cố gắng học thuộc nốt nhạc trên cần đàn làm gì , như vậy bạn sẽ rất rất mệt mỏi mà hiệu quả lại không cao, lúc đó việc học đàn không phải làm một niềm yêu thích, sự đam mê nữa mà nó lại trở thành một cơn ác mộng,cách tốt nhất là bạn các bạn hãy tự mình suy luận dựa vào các điều đã được ghi ở trên và từ đó tìm ra phương pháp học phù hợp cho bản thân mình.  

Cùng theo dõi phần 2 tại Câu lạc bộ guitar nhé


Diễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#2

02.07.16 12:46

hangcun

hangcun

Thành viên Hòa Đồng
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Hòa Đồng
Hay quá, cảm ơn chú nhé


thông điệp cuộc sống tên facebook hay tên facebook buồn tên facebook ấn tượng
#3

02.07.16 12:52

Châu Minh Long

Châu Minh Long

Thành viên Ưu Tú
http://raovat.tuoitrevn.net/f30-forum
Thành viên Ưu Tú

Xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số kiến thức cơ bản về đàn guitar, hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình tự học guitar của mình1. Tự học guitar cơ bản- Số hợp âm cơ bản ở thế tay I :

Nhìn trên cần đàn  guita với thứ tự dây đàn từ trên xuống như sau :

E (1)
B (2)
G (3)
D (4)
A (5)
E (6)
ta có 

Đô trưởng C :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 1

La thứ Am :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 2

Rê Thứ Dm :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 3

Mi thứ Em :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 4


Mi trưởng E :

La trưởng A :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 5

Rê trưởng D :

Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 10

Từ các thế bấm của các hợp âm cơ bản trong thế tay I và sự hiểu biết về khoảng cách giữa các nốt nhạc ta có thể dễ dàng tìm đc 1 hợp âm bất kỳ trên đàn guitar :
VD : giả sử khi tự học đàn guitar bạn muốn tìm thế bấm của hợp âm Si thứ ( Bm ), bạn có thể làm như sau :
:
ta thấy hợp âm Am có thế bấm :

Từ A đến Si là 1 Q2T tương ứng với 1 cung , 1 cung tương ứng với 2 phím đàn , suy ra thế bấm Am tịnh tiến thêm 2 phím đàn ta sẽ có thế bấm của hợp âm Bm :
Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 9

Trên đây là 1 phương pháp sử dụng khả năng tự tư duy logic của các bạn để tự các bạn tự học đàn guitar có thể tìm đc thế bấm của 1 hợp âm cơ bản bất kỳ trên đàn guitar .
Chúng ta có 1 bài tập nhỏ nhằm giúp các bạn tự học guitar thực hiện cách tính nhanh các thế bấm :

ta có 1 vòng hòa thanh gồm các hợp âm như sau :
( C => Am => Dm => G ) giọng C
Các hợp âm này các bạn có thể tự học đàn guitar một cách dễ dàng bấm đc dựa vào hình các thế bấm trên kia .
Bây giờ chúng ta sẽ dịch giọng của vòng hòa thanh này sang các dọng khác nhau và tìm thế bấm trên đàn .
Đầu tiên là dịch lên giọng D , từ C đến D ta có 1 Q2T tương ứng với 1 cung . Theo đó các hợp âm trong vòng hòa thanh sẽ phải dịch lên theo 1 Q2T ( 1 cung ) :
Am dịch lên 1 cung => Bm , Dm dịch lên cung => Em , G dịch lên 1 cung => A

như vậy ta có 1 vòng hòa thanh mới như sau :
D => Bm => Em => A
Tương tự như trên các bạn hãy dịch lên các giọng khác : E , F , G , A , B .

khi học đàn guitar đây là một chủ đề khá lằng nhằng, vậy nên các bạn nên đặc biệt chú ý tới nói, đặc biệt là các bạn muốn tự học đàn guitar.

Khái niệm chung về quãng

Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Ðể xác định một quãng ta phải biết được kích cỡ số học và chất lượng của nó.
Kích cỡ số học của quãng: Bằng cách tính toán số lượng nốt nhạc trong một quãng mà chúng ta có thể xác định được kích cỡ số học của nó. Khi tính toán phải bao gồm cả nốt đầu tiên và nốt kết thúc. Ví dụ từ Ðô tới Mi chúng ta có một quãng 3 (C-1, D-2, E-3). Trong phần kế tiếp bạn sẽ biết được mối quan hệ giữa số nốt và kích cỡ số học của
Tuy nhiên, không phải tất cả các quãng có cùng giá trị số học như nhau đều có kích cỡ giống nhau. Ðó là lý do tại sao chúng ta cần phải xác định chất lượng của quãng bằng cách xác định chính xác số cung và nửa cung trong quãng
Quãng 2
Quãng 2 có các loại quãng 2 trưởng, quãng 2 thứ, quãng 2 tăng và quãng 2 giảm. Sau đây bạn có thể thấy được số lượng nửa cung phụ thuộc vào chất lượng của quãng 2:
Quãng 2 giảm,: 0 nửa cung
Quãng 2 thứ: 1 nửa cung
Quãng 2 trưởng: 2 nửa cung
Quãng 2 tăng: 3 nửa cung
Xác định chất lượng quãng 2
Quãng 2 là loại quãng dễ xác định nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng khi bạn tự học đàn guitar  là phải thành thạo việc xác định quãng 2 trước khi đi vào xác định các quãng khác.
Ðể xác định chất lượng của quãng 2 các bạn tự học đàn guitar phải biết:
Số lượng nửa cung chứa trong mỗi loại quãng 2
Thứ tự các nốt nhạc (C, C#-Db, D v.v…). Chúng ta phải nhớ rằng ngoài Mi-Fa và Si-Ðô, khoảng cách giữa hai nốt tự nhiên là một cung.
Khi bạn tự học thuộc lòng những quy tắc trong học đàn guitar, chúng ta có thể tính ra được số nửa cung trong nháy mắt.
Một cách khác để xác định chất lượng quãng 2:  Nếu là hai nốt tự nhiên, chúng ta không cần phải tính số nửa cung nếu như vẫn nhớ rằng chỉ có Mi-Fa và Si-Ðô là nửa cung. Nếu có dấu hóa, chúng ta sử dụng phương pháp sau: Ðưa tất cả các nốt về tự nhiên để xác định chất lượng cộng thêm dấu hoá và xem xét ảnh hưởng của nó đối với quãng. Ðưa các nốt về tự nhiên ta được G-A là một quãng 2 trưởng. (vì chỉ có E-F và B-C là quãng 2 thứ).
Cộng thêm dấu thăng của nốt Sol. Quãng này bây giờ nhỏ lại và nó trở thành quãng 2 thứ.
Cộng thêm một dấu thăng vào nốt La. Quãng này lớn lên và trở thành một quãng 2 trưởng
Ðưa các nốt về tự nhiên ta được C-D là một quãng 2 trưởng (vì chỉ có E-F và B-C là quãng 2 thứ).
Cộng một dấu thăng vào nốt Ðô. Quãng này nhỏ lại trở thành quãng 2 thứ.
Cộng một dấu thăng nốt Rê. Quãng này lớn lên trở thành quãng 2 trưởng.
Công tiếp một dấu thăng vào nốt Rê. Quãng này tiếp tục lớn thêm và trở thành quãng 2 thăng.
Phương pháp này rất hữu dụng đối với những quãng có chứa dấu hóa

Quãng 3
Quãng 3 có thể có các loại quãng 3 thứ, trưởng, quãng 3 tăng hoặc quãng 3 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số nửa cung phụ thuộc vào chất lượng của quãng 3.
Quãng 3 giảm: 1 cung (tức 2 nửa cung)
Quãng 3 thứ: 1 cung rưỡi (tức 3 nửa cung)
Quãng 3 trưởng: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 3 thăng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Xác định chất lượng quãng 3
Một quãng ba có thể được xác định bằng cách phân tích các quãng 2 giữa các nốt thấp nhất, cao nhất và nốt giữa trong quãng. Ví dụ, quãng 3 Ðô – Mi gồm 2 quãng 2 là Ðô – Rê và Rê – Mi. Sử dụng bảng dưới đây để xác định chất lượng của quãng 3:
Nếu như các quãng 2 là: thứ – trưởng trưởng – thăng  thì quãng 3 sẽ là: thứ giảm – thứ thứ – trưởng trưởng – trưởng thăng
Tuân thủ phương pháp này, chúng ta có thể thấy rằng Ðô – Mi là một quãng 3 trưởng bởi vì cả hai quãng 2 Ðô – Rê và Rê – Mi đều là quãng trưởng.
Nếu như bất kỳ nốt nào có dấu hóa thì chúng ta cũng xác định như vậy, không quan tâm dấu hóa, sau đó phân tích ảnh hưởng của dấu hóa
Ðưa các nốt về tự nhiên ta được A-B là quãng 2 trưởng, B-C là quãng 2 thứ, cho nên A-C là quãng 3 thứ
Cộng thêm dấu giáng vào nốt La. Quãng này trở thành quãng 3 trưởng
Cộng thêm dấu giáng vào nốt Ðô, quãng này trở thành quãng 3 thứ
Cách khác để xác định chất lượng quãng 3
Cách khác để xác định chất lượng quãng 3: Học thuộc số lượng cung trong mỗi loại quãng 3 và tính số lượng cung và nữa cung để xác định.
Kết hợp các quãng 3 với âm giai và bộ ba (ba nốt cơ bản của hợp âm)… Ví dụ, quãng 3 D-F# có thể kết hợp với cấp I và cấp III của âm giai Rê trưởng hoặc của hợp âm Rê trưởng. Nếu chúng ta biết rằng quãng 3 từ cấp I đến cấp III trong một âm giai trưởng hoặc trong một hợp âm trưởng là quãng trưởng thì chúng ta sẽ biết rằng D-F# là một quãng 3 trưởng.

QUÃNG 4
Quãng 4 có thể có các loại quãng 4 đúng, quãng 4 tăng và quảng 4 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết số cung của các quãng 4 theo chất lượng của nó:
Quãng 4 giảm: 2 cung (tức 4 nửa cung)
Quãng 4 đúng: 2 cung rưỡi (tức 5 nửa cung)
Quãng 4 tăng: 3 cung (tức 6 nửa cung )
Xác định chất lượng của quãng 4
Khi phân tích chất lượng của quãng 4 chúng ta nên biết rằng:Một quãng 4 gọi là quãng 4 đúng nếu như tất cả các nốt trong quãng đều là nốt tự nhiên ngoại trừ quãng 4 Fa – Si là quãng 4 tăng.Nếu như có dấu hoá thì bạn có thể xác định không quan tâm đến dấu hóa rồi sau đó phân tích sự ảnh hưởng của các dấu biến lên quãng đó. Việc xác định quãng 4 bằng cách tính toán số cung và nửa cung sẽ rất chậm và dễ nhầm lẫn.

QUÃNG 5
Chúng ta có các loại cung quãng 5 đúng, quãng 5 tăng và quãng 5 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 5 theo chất lượng của nó.
Quãng 5 giảm: 3 cung (tức 6 nửa cung)
Quãng 5 đúng: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 5 tăng: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Xác định chất lượng quãng 5
Khi phân tích chất lượng của quãng 5 cần biết: Quãng 5 là một quãng 5 đúng nếu như các nốt là nốt tự nhiên ngoại trừ Si – Fa là quãng 5 giảm
Nếu như có dấu biến thì bạn cũng xác định không quan tâm đến dấu hóa, sau đó phân tích sự ảnh hưởng của dấu hóa lên chất lượng quãng.
Ví dụ: Việc xác định quãng 5 bằng cách tính toán số cung và nữa cung sẽ rất chậm và dễ nhầm lẫn

QUÃNG 6
Quãng 6 có thể có các loại quãng 6 trưởng, quãng 6 thứ, quãng 6 tăng và quãng 6 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 6 theo chất lượng của nó
Quãng 6 giảm: 3 cung rưỡi (tức 7 nửa cung)
Quãng 6 thứ: 4 cung (tức 8 nửa cung)
Quãng 6 trưởng: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 6 tăng: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Xác định chất lượng quãng 6: một mẹo cho các bạn muốn tự học đàn guitar khi muốn xác định chất lượng quãng 6 thì Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 6 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 3 tạo thành. lưu ý với các bạn mới tự học đàn guitar là một quãng 6 trưởng sẽ trở thành một quãng 3 thứ sau khi nghịch đảo

QUÃNG 7
Quãng 7 có thể có các loại quãng 7 trưởng, quãng 7 thứ, quãng 7 tăng và quãng 7 giảm. Dưới đây bạn có thể biết được số cung của quãng 7 theo chất lượng của nó.
Quãng 7 giảm: 4 cung rưỡi (tức 9 nửa cung)
Quãng 7 thứ: 5 cung (tức 10 nửa cung)
Quãng 7 trưởng: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 7 tăng: 6 cung (tức 12 nửa cung)
Xác định chất lượng quãng 7
Cách dễ dàng nhất để xác định chất lượng của quãng 7 là đảo quãng và xác định chất lượng của quãng 2 tạo thành. Ví dụ, quãng C-B:
Quãng nghịch đảo là B-C.
Chúng ta xác định quãng 2 tạo thành.
B-C là một quãng 2 thứ nên C-B là một 7 trưởng
Quãng 7 trưởng trở thành quãng 2 thứ sau khi đảo quãng

QUẢNG 8
Quãng 8 có thể có các loại quãng 8 đúng, quãng 8 tăng và quãng 8 giảm. Dưới đây chúng ta có thể biết được số cung của quãng 8 theo chất lượng của nó.
Quãng 8 giảm: 5 cung rưỡi (tức 11 nửa cung)
Quãng 8 đúng: 6 cung (tức 12 nửa cung)

2. Tự học đàn guitar cơ bản- Cung và nửa cung


Trong hệ thống bình quân, quãng tám được chia chính xác thành 12 nốt. Khoảng cách giữa hai nốt kề nhau là nửa cung. Các phím bất kỳ trên bàn phím này đều cách nốt liền trước và liền sau nó nửa cung.

Một cung bao gồm hai nửa cung. tất cả các phím trắng được chen giữa bởi một phím đen đều cách nhau một cung. Những phím trắng không bị chia cách bởi phím đen thì cách nhau nửa cung:
Các nốt tương ứng tại các phím trắng được gọi là: Ðô, Rê, Mi, Fa, Sol, La và Si tương ứng C, D, E, F, G, A và B. Những nốt này được xem là những nốt nhạc tự nhiên (nốt bình). Chúng có thể được tăng lên nửa cung với dấu thăng và giảm nửa cung với dấu giáng. Một phím đen, ví dụ phím nằm giữa Ðô và Rê, có thể được xem là Ðô thăng hoặc Rê giảm:

3. Tự học đàn guitar cơ bản-chất lượng quãng


Bằng cách sử dụng bàn phím để xác định số lượng nửa cung giữa các nốt chúng ta có thể thấy tuy rằng các quãng có cùng giá trị số học nhưng lại có số nửa cung khác nhau. Ví dụ, quãng 2 giữa Ðô và Rê là một cung (tức hai nửa cung) trong khi quãng hai giữa Mi và Fa chỉ có một nửa cung:
Ðối với các quãng khác cũng tương tự. Ví dụ, quãng 3 giữa Rê và Fa là một một cung rưỡi (tức 3 nửa cung) trong khi quãng 3 giữa Ðô và Mi có tới 2 cung (tức 4 nửa cung):
Trên đây là lý do tại sao chúng ta phải xác định chất lượng của quãng. Hãy tham khảo từng quãng để biết thêm về chất lượng quãng.


4. Tự học đàn guitar cơ bản- ĐẢO QUÃNG


Các bạn muốn tự học đàn guitar khi muốn đảo quãng thì đảo nốt thấp của quãng lên vị trí cao hơn một quãng 8 hoặc đưa nốt cao hơn xuống một quãng 8.
Bảng dưới đây cho bạn thấy được một quãng sẽ biến đổi như thế nào sau khi đảo quãng:

Trước khi đảo quãng sau khi đảo quãng
quãng 2—-> quãng 7
quãng 3—-> quãng 6
quãng 4—-> quãng 5
quãng 5—-> quãng 4
quãng 6—-> quãng 3
quãng 7—-> quãng 2

Chất lượng quãng Sau khi đảo quãng
Trưởng —-> Thứ
Thứ —->Trưởng
Tăng—-> Giảm
Giảm—-> Tăng
Ðúng—-> Ðúng
Ðảo quãng rất thuận tiện cho việc phân tích các quãng 6 và quãng 7
Xác định quãng bằng cách đảo quãng

Cách dễ dàng nhất để xác định quãng 6 và quãng 7 là đảo quãng và phân tích kết quả các quãng 2 và quãng 3 tạo thành
Ví dụ, thay vì phải tính toán số lượng cung và nửa cung trong quãng 6 F# – D#, bạn có thể đảo quãng và phân tích quãng 3 tạo thành. Vì quãng 3 D#-F# là quãng 3 thứ nên quãng 6 F#-D# phải là quãng 6 trưởng. Quãng E-Db là một quãng 7 giảm vì nó trở thành quãng 2 tăng sau khi đảo quãng

Các bạn muốn tự học đàn guitar có thấy rắc rối không ak, đừng lo lắng lời khuyên cho các bạn muốn tự học đàn guitar là hãy xem thật nhiều, nghe thật nhiều video về dạy đàn guitar cho những người mới bắt đầu, nếu có thể thì các bạn hãy tìm cho mình một người thầy, hãy tham gia các câu lạc bộ guitar, đôi đảm bảo nếu các bạn làm được điều đó thì việc chinh phục việc tự học đàn guitar là k quá khó với các bạn đâu.


Diễn đàn nhà báo trẻ Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) 57 Chia sẻ video clip hay Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Th_icon23 Thư viện ảnh Câu lạc bộ guitar: Hướng dẫn tự học đàn Guitar cơ bản (Full) Th_user1_pic358_1243227326 Tuổi trẻ vui Game
#4

10.03.17 22:53

uknown6

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
#5

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết