Cảm nhận âm nhạc: Những bài hát cách mạng hay đi sâu vào lòng người dân Việt Nam bao đời nay