Các chàng trai thường cho rằng con gái luôn khó hiểu và phức tạp. Trên thực tế, con trai có thể hiểu được con gái, còn con gái luôn “mù tịt” về thế giới nội tâm của con trai. Vì sao?