Cho người Việt vào các casino của những nhà cái casino uy tín dự đoán sẽ đem lại các ích lợi lớn to về kinh tế nhưng đây sẽ là một hoạt động nhạy cảm nên vấn đề quan trọng nhất ở là phải mang một cơ chế điều hành chặt chẽ để ko dẫn tới những hệ lụy xấu cho phường hội