Dai Ky Nguyen ) Là một cô gái sẽ tốt hay là một người đàn bà thì tốt? Cho đến tận lúc này, tôi cũng chưa thể tự trả lời cho mình.