Sinh nhật mẹ con vẫn chưa có gì để tặng cho mẹ cả. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Mẹ là người đã nuôi nấng, che chở cho con, những lúc con buồn, mẹ luôn an ủi cho con...