Trước tiên cho mình xin gửi lời chào thân thương thất đến toàn thể các thành viên Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam nói chung và các thành viên hiện có của ❈ Angel_Kids ❈ Group ♚ nói riêng.