Có rất nhiều định nghĩa về file Patch nhưng đều chung quan điểm: FILE PATCH là file phụ (file bổ sung), để nâng cấp, sửa lỗi cho file chính (file gốc) khi file chính có lỗi hổng, một số dân IT lại dùng nó để crack phần mềm (làm cho một sản phẩm phần mềm trả phí (có bản quyền) có thể sử dụng miễn phí)