Hôm nay là tròn 2 năm kể từ sau ngày Diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam tạm ngừng hoạt động, mọi người còn ai nhớ cái ngày định mệnh ấy không?