Hù ù ù... đến hôm nay mình mới cảm nhận được cái lạnh của mùa đông khi vừa ghé qua trang chủ 2TVN online và tôi đã thấy tuyết rơi ở 2TVN forum. Mình lại sắp có một giáng nữa, giáng sinh của tuổi 19 nửa con nít nửa người lớn...