Lại một mùa giáng sinh nữa đang đến, nay diễn đàn đã tràn ngập không khí giáng sinh, nào là logo với những chiếc chuông, hiệu ứng tuyết rơi trên ảnh bìa rồi cả ông già cùng những chú tuần lộc chạy tung tăng được các thành viên chèn vào phần chữ kỹ.