Vậy là diễn đàn tuổi trẻ thân yêu của chúng ta đã đón tròn 10 giáng sinh, sau 10 mùa giáng sinh giờ mình đã 35 tuổi, cái tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng có lẽ diễn đàn vẫn luôn trẻ và mãi mai trẻ