Cảm âm: Chuyện như chưa bắt đầu bản - Sáng tác: Hoàng Nhã - chuẩn Điệu: Slow Surf |