Khi muốn lấy ý kiến đánh giá (phiếu bầu) của các thành viên trong diễn đàn về 1 vấn đề gì đó ta có thể có thể tạo 1 bảng bầu chọn (thăm dò ý kiến) ở bài viết và cách làm rất đơn giản như sau