#1

17.07.14 2:47

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
Hãy đọc, khám phá để có thể yêu cầu Forumotion bổ sung.

Phiên bản PHPBB3 - Olympus hứa hẹn một sự
thay đổi rất lớn về tính năng cũng như cải thiện sự yếu kém của các
phiên bản trước của phpbb. Ở bài viết này, tôi muốn được “khoe” với các
bạn những tính năng mới, những cải thiện của phpbb3 - Olympus


Supported databases
Điều đầu tiên bạn dễ dàng nhận ra là PHPBB hỗ trợ nhiều cơ sở dữ
liệu hơn so với phiên bản trước. Bên cạnh đó, yêu cầu tối thiểu về
phiên bản php trên server cũng cao hơn (PHP >= 4.3.3) nhưng việc này
có lẽ không gây khó khăn lắm vì hầu hết các server đều đã sẵn sàng cho
phiên bản này. Dưới đây là danh sách những cơ sở dữ liệu mà phpbb hỗ trợ

 • MySQL 3.23+/4.0+/4.1+/5.0+
 • MySQLi (MySQL 4.1+/5.0+)
 • PostgreSQL 7.3+
 • SQLite
 • Firebird 1.5+/Interbase 7.1+
 • Oracle
 • MSSQL 2000+
 • MSSQL 2000+ (ODBC)


Những tính năng mới
Full UTF-8 support
Attachments

 • Attachments in posts and PMs
 • Automatic image thumbnails
 • Attach images, documents, video streams, archives
 • Multiple attachments allowed
 • Display attachments inline


Unlimited Subforums

 • Create unlimited subforums
 • Display active topics of all subforums


Custom BBCodes

 • Create your own BBCodes
 • Add buttons to posting screen


Custom Profile Fields

 • Add new fields on user profiles
 • Display them at registration
 • Display them on the profile view
 • Hide new profile fields
 • Support different data types


User Control Panel

 • Manage subscribed topics & forums
 • Manage bookmarked topics
 • Manage saved drafts
 • Manage private messages
 • Manage usergroups
 • Manage friends and foes
 • Manage attachments


New Moderating Tools

 • Moderation queue
 • Topic merging
 • Topic copying
 • Locking of single posts
 • Topic history


Caching and performance

 • Templates are cached
 • Permissions are cached
 • Forum config is cached
 • Database queries are cached


Friends and Foes

 • Add other members as friends or foes
 • Posts by foes are hidden
 • Friends are shown in friends list


Warnings and Reports

 • Users can report topics and posts
 • Moderators can warn users


More Improvements For Users

 • Bookmark topics
 • Subscribe to forums
 • Jabber/xmpp support for notifications
 • Mail or print topics
 • “You got beaten at posting notification”


More Improvements For Admins

 • Global announcements
 • Display forum rules on forum page
 • Prune inactive users
 • User, moderator, admin and error logs
 • Language pack editing
 • User notes
 • Detect search spiders


Những tính năng được cải thiện so với phiên bản trước:
Private Messages

 • Send to multiple recipients
 • Send to groups
 • Send Blind Carbon Copies (BCC)
 • Forward messages
 • Friends list works as address book
 • Attach files to PMs
 • PM Drafts
 • Conversation view
 • PM folders
 • PM filters
 • Export Messages


Registration

 • Enable/disable COPPA
 • Limit registration attempts
 • Set min/max username length
 • Set min/max password length
 • Limit username chars
 • Set password complexity requirements
 • Force password change
 • Allow/disallow e-mail address re-usage


Search

 • Search inside topics
 • Select multiple forums and categories to search
 • Search within topic titles only
 • Search within first post of a topic only
 • Set search flood interval to limit server load
 • Select search backend (mysql/phpbb)


Admin Control Panel

 • More flexible and accessible tab layout
 • Modular system allows for easy extensions
 • Allow/disallow access to different functions
 • New founder status for the board creator
 • Completely re-structured for better handling


Moderator Control Panel

 • Manage the moderation queue
 • List of warnings and reports
 • Forum, topic, and post detail views


Polls

 • Multiple options per user
 • Allow/disallow vote change


Usergroups

 • Multiple group leaders
 • Set display colour for group members
 • Set group rank
 • Set group avatar


Profile View

 • More user statistics on profile view
 • Signature on profile view
 • Usergroups on profile view


Permissions

 • More powerful and flexible permission system
 • Simple permissions through roles
 • Fine-tune admin and moderator access
 • Super moderators


User Management

 • Advanced user editing interface
 • Edit user preferences
 • Edit group memberships
 • Show and edit all attachments of a user
 • View permissions directly


More Improvements

 • Moderator and admin control panels
 • Set temporary bans
 • Comments for bans
 • Manage group memberships in the ACP
 • Search members by all attributes
#2

17.07.14 2:48

Tuoitrevn

Tuoitrevn

Sử giả 2T
https://hocluat.vn/wiki/to-chuc-hanh-nghe-cong-chung/
Sử giả 2T
:afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:  :afro:
#3

09.03.17 0:09

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf