Truyện tranh Nhật bản gồm 8 loại và có thể phân biệt như sau: