Tìm thấy 2 mục


@Hoàn Lovelove đã viết:Vì facebook xuất hiện ở #VN ta lên tui đã mất 3 năm nhân với 365 ngày nhân với 24 giờ nhân với 60 phút tiếp tục nhân với 60 giây bằng 94608000 giây cuộc cuộc đơi trừ thời gian ăn + ngủ + chơi + học + đi wc - tắm rửa - giặt đồ - trang điểm nói ngắn gọn là mỗi ngày 17 tiếng nhân với 3 năm nhân với 365 ngày nhân với nhân với 60 phút tiếp tục nhân với 60 giây bằng 67014000 giây, vị tri tôi đã dùng facebook không liên tuc trong 94608000 - 67014000 = 27594000 giây!

Viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi tư nghìn giây 

Một con số thật đáng tởm và có phần hơi lãng phí của đời tôi, đó là sự nhảm nhí đầu tiên của fb mà tôi nhận thấy trong ngày hôm nay


Em bị bệnh này lâu chưa?
Cái bệnh cứ thích làm to những con số, thời gian tính bằng năm không được mà phải đổi ra giây cho nó nhiều chữ số ms chịu đc hả  :suynghi: 27594000 đúng là một con số lý đáng tởm, tởm thật
Các hạ thật là phi phàm, bái phục bái phục  :suynghi: anh cũng thấy fb hôm nay thật nhảm khi đọc được reply này của em, a không muốn mình phải đếm từng giây cuộc đời khi online fb nữa  :ngacnhien:
Vì facebook xuất hiện ở #VN ta lên tui đã mất 3 năm nhân với 365 ngày nhân với 24 giờ nhân với 60 phút tiếp tục nhân với 60 giây bằng 94608000 giây cuộc cuộc đơi trừ thời gian ăn + ngủ + chơi + học + đi wc - tắm rửa - giặt đồ - trang điểm nói ngắn gọn là mỗi ngày 17 tiếng nhân với 3 năm nhân với 365 ngày nhân với nhân với 60 phút tiếp tục nhân với 60 giây bằng 67014000 giây, vị tri tôi đã dùng facebook không liên tuc trong 94608000 - 67014000 = 27594000 giây!

Viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi tư nghìn giây 

Một con số thật đáng tởm và có phần hơi lãng phí của đời tôi, đó là sự nhảm nhí đầu tiên của fb mà tôi nhận thấy trong ngày hôm nay