Tìm thấy 9 mục

EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
#Home: mus63free.ddns .net
#link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
#link tải game:
Link1: https://drive.google.com/file/d/1W80eyKAH9LTY1qs4QhsPZjVpt8W6Kpnd/view?fbclid=IwAR2h_zJORaZrNC4zXErhSHeHr3ZOjkttwzj9StIf1Qe4cj1YGmPnMaZFX18
Link 2: https://drive.google.com/open?id=1DShN4yAyyaGvPEFBrrBINOLmsIJvHKQC
 
Exp rate : 999x . Drop : 99%
Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
 *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
*** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
*** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
*** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
*** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
*** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
Đầy đủ các sự kiện :

+ Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

+Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

+Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

+ Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
+ Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
+ Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
Hướng dẫn cơ bản :
Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
Mốc quà reset như sau :
#800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
#1600 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
#1999 rs => vũ khí THỨC TỈNH LINH HỒN +15+fo+fs+380op+yellow op
#2000 rs => RELIFE (15.000 point thay vì relife ở 1900 rs 10.000 point chỉ áp dụng với nhân vật mới )
CHÚC AE CHƠI GAME VUI VẺ
EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
#Home: mus63free.ddns .net
#link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
#link tải game: https://drive.google.com/file/d/1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt/view?usp=drive_open
Exp rate : 999x . Drop : 99%
Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
 *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
*** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
*** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
*** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
*** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
*** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
Đầy đủ các sự kiện :

+ Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

+Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

+Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

+ Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
+ Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
+ Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
Hướng dẫn cơ bản :
Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
Mốc quà reset như sau :
#800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
#1600 rs => vũ khí HOLY
#1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
#1900 rs => 1 RL => thêm 10k point vào cột yêu cầu !!!
EVENT QUẢNG CÁO #SERVER
#Home: mus63free.ddns .net
#link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
#link tải game: https://drive.google.com/file/d/1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt/view?usp=drive_open
Exp rate : 999x . Drop : 99%
Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
Hổ trợ tân thủ 300 lần rs + thêm 111111 point
Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
 *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
*** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
*** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
*** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
*** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
*** Chủ yếu reset để ae có đủ quà đủ trang bị chiến
Đầy đủ các sự kiện :

+ Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

+Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

+Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

+ Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
+ Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
+ Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
Hướng dẫn cơ bản :
Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
Mốc quà reset như sau :
#800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
#1600 rs => vũ khí HOLY
#1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
#1900 rs => 1 RL => thêm 10k point vào cột yêu cầu !!!
Raovat.tuoitrevn.NET - Diễn đàn rao vặt hiệu quả - Đăng tin quảng cáo miễn phí, mua bán rao vặt uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam .EVENT QUẢNG CÁO #SERVER

#Home: mus63free chấm ddns chấm net
#link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
#link tải game: https://drive.google.com/open?id=1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt
Exp rate : 999x . Drop : 99%
Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
 *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
*** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
*** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
*** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
*** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
Đầy đủ các sự kiện :

+ Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

+Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

+Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

+ Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
+ Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
+ Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
Hướng dẫn cơ bản :
Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
Mốc quà reset như sau :
#100 rs => 30.000 point dư
#300 rs => 50.000 point dư
#800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
#1600 rs => vũ khí HOLY
#1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
#1900 rs => 1 RL => HOA MAI TRẮNG
Raovat.tuoitrevn.NET - Diễn đàn rao vặt hiệu quả - Đăng tin quảng cáo miễn phí, mua bán rao vặt uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam .EVENT QUẢNG CÁO #SERVER

#Home: mus63free chấm ddns chấm net
#link group:  https://www.facebook.com/groups/mus63.malware-site.www/
#link tải game: https://drive.google.com/open?id=1L9nXBOtuqnaPMJmPmxXsrI4IjmiUC4nt
Exp rate : 999x . Drop : 99%
Exp Vip rate : 1500x . Drop 99%
Max level 400 . Max Master Level 600 . Max master point 750 point
Point mặc định 130.000 , Point max 390.000
Level Up Point : 1 point/level . tương đương 400 point mỗi lần reset
 *** Khi đi farm nhặt HOA MAI VÀNG để đổi thêm point tại AD
*** Đạt đủ reset liên hệ AD để nhận quà
*** Autoreset với lệnh /autoreset ko giới hạn
*** Offattack => có icon ở gần camera góc trên bên trái
*** Chỉ có ngọc Level và Ngọc Thần đánh quái drop tỉ lệ MƯA , còn ngọc custome khác bán shop hết
Đầy đủ các sự kiện :

+ Huyết Lâu(Loren 141,138) FARM PC POINT

+Quảng Trường Quỷ(Loren 144,138) FARM PC POINT

+Hỗn Nguyên, Sky Event (Davias 226, 58 ) BOSS

+ Sự kiện Boss Event ( Loren 140, 133 ) giao dịch với NPC EVENT Boss để được dịch chuyển tói máp săn boss
+ Công Thành Chiến ( Chủ nhật hàng tuần )
+ Event GM tổ chức : Các ngày THỨ 7 & CN gồm các event drop , trả lời câu hỏi , pk , boss
Hướng dẫn cơ bản :
Ae vô game farm khi tới mốc liên hệ AD để nhận quà nhé
Mốc quà reset như sau :
#100 rs => 30.000 point dư
#300 rs => 50.000 point dư
#800 rs => bộ cánh ring pen thần s63 full socket
#1600 rs => vũ khí HOLY
#1800 rs => set đồ Thức tỉnh thần +15+fo+fs+380op+yellow op
#1900 rs => 1 RL => HOA MAI TRẮNG

Xưa nay backlink (liên kết trở lại) luôn là một tiếu chí để đánh giá chất lượng của của một website, backlink càng nhiều Moz rank càng tăng, backlink càng chất lượng website càng nhanh lên TOP


Hôm nay xin mình xin giới thiệu với các bạn một số tool vô cùng hữu dụng để tăng số lương #backlink cho #website của bạn trong phút chốc mà không cần vất vả cày cuốc đi #link

Topics tagged under link on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum Backlinks-and-Pagerank-300x2591

Danh sách các tool để lập chỉ mục website trên các công cụ tìm kiếm:


Code:
http://www.google.com/submityourcontent/
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://faceseo.vn
http://www.bing.com/toolbox/webmaster
http://www.activesearchresults.com/addwebsite.php
http://webmaster.yandex.com/addurl.xml
http://www.exactseek.com/add.html
http://www.fybersearch.com/service/add-url.php
http://www.secretsearchenginelabs.com/add-url.php
http://www.ghetosearch.com/add-url.php
http://www.submissionwebdirectory.com/submit.php
http://viesearch.com/submit
http://www.a1webdirectory.org/submit.php
http://search.sonicrun.com/freelisting
http://www.theredtree.com/submit.php
http://www.intelseek.com/add_url_form.asp
http://www.infotiger.com/addurl.html
http://www.onemilliondirectory.com/submit.php


Danh sách các tool tự động tạo ra các liên kết về website của bạn


Code:
1. ImTalk - 2500 backlinks: http://www.imtalk.org/cmps_index.php?pageid=IMT-Website-Submitter2.  
2. 300+ backlinks:  www.backlinkgenerator.net
3. Get 320+ backlinks: http://www.webmasterdeck.com/tools/wsbacklinker/
4. Get 100+ backlinks: http://marketingblogonline.com/autobacklinks/
5. Check onpage website  Woorank.com


Chú ý chi sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 website, không lên lạm dụng trách bị #google phạt!

Như các bạn đã biết thì BACKLINK là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất để ranking website lên top. Và 1 trong các chỉ số của backlink chính là ref domain. Ref domain của bạn càng nhiều, càng đa dạng thì đồng nghĩa với việc website của bạn càng được phổ biến và sẽ được đánh giá cao.


Topics tagged under link on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum Backlink-la-gi

Sau đây mình xin chia sẻ list 100 ref #domain nước ngoài cho mọi người. Sau khi tạo nick thì bạn có thể đặt link #profile, link chữ ký, #link trong #messeger. Do đây là các #forum nước ngoài chất lượng nên việc #index cũng cực kỳ nhanh.

Code:
http://www.thegreekz.com/forum/forum.php
http://oklarams.com/index.php
http://www.scootersoftware.com/vbulletin/forum.php
http://www.rev6.com/forum/forum.php
http://forum.drumandbass.ee/
http://www.forumseyir.com/index.php
http://gsmgaibandha.com/index.php
http://forum.rivalsgaming.com/index.php
http://forums.computershopper.com/
http://www.antique-locks.com/forum.php
http://www.turnuvacimiz.com/index.php
http://www.dealdatabase.com/forum/
http://www.thediveforum.com/
http://www.tdf-linux.co.uk/
http://www.comicforum.de/forum.php
http://www.singaporecarsforum.com/carforum/index.php
http://www.gmtruckhq.com/forum.php
http://forums.3dtotal.com/index.php
http://www.indonesia-tourism.com/forum/forum.php
http://www.cs-naplusie.pl/
http://zombimod.com/index.php
https://forums.khronos.org/
http://www.getnarked.net/forum/
http://www.camheads.org/index.php
http://forum.djtechtools.com/
http://www.airsofters.co.uk/forums/cmps_index.php
http://www.infiniteguitar.com/forum/index.php?s=84b6aca5957d2ccee8f4ad0f49360314
http://www.dodgeintrepid.net/
http://forum.flitetest.com/forum.php
http://www.hifiwigwam.com/forum.php
http://community.elexgame.com/
http://www.falconryforum.co.uk/index.php
http://allbrassradio.com/mybb/index.php
http://discussion.cambridge-mt.com/
http://www.albanur.eu/
http://topminecraft.net/
http://forums.fragnet.net/
http://www.torgi.gov.ru/forum/
http://www.amalgama-forum.com/index.php?s=1af23c733a9fa7a671eafaaaf3c92c7d
http://fatalityx.org/forums/forum.php
http://www.globalgameport.com/forum.php
http://forums.warchest.com/forum.php
http://www.sitcomsonline.com/boards/index.php
http://trfrm.net/index.php
http://www.allthelyrics.com/forum/forum.php
http://www.desirulez.me/index.php
http://xtremewrestling.net/forum.php
https://www.the-swarm.net/index.php
http://intspa.com/
http://www.jalupro.it/
http://mainecoon-forum.ru/
http://www.poisonfree.com/community/forum/forum.php
http://www.davar.nl/
http://3dprintboard.com/
http://forum.playwebgame.com/en/
http://forum.tribunnews.com/forumdisplay.php?237-The-LOUNGE
http://expeditionportal.com/forum/
https://forums.artrage.com/index.php
http://motorbicycling.com/
http://elysiun.com/forum/
http://www.mdshooters.com/
http://www.reefcentral.com/forums/index.php
http://forum.femaledaily.com/
http://mobility.mobi/
http://flashacking.net/forum.php
http://www.overclockzone.com/forums/forum.php
http://topsportsreport.com/scoresnfl/browns-fans-may-exercise-patience-jimmy-haslam/
http://blog.goo.ne.jp/311goo/e/98bb8a772964dde5cb3954246ca81d79
http://www.acertabletforum.com/forum/forum.php
http://travelatvietnam.com/forum/index.php
http://www.lomcn.org/forum/index.php
http://www.warriorforum.com/
http://forum.gpgindustries.com/
http://magentoexpertforum.com/
http://blenderartists.org/forum/forum.php
http://forums.3drealms.com/vb/index.php
http://www.marijuanagrowing.com/forum.php
http://www.scythe-eu.com/forum/
http://forums.windrivers.com/
http://www.indigorose.com/forums/
http://www.vbforums.com/
http://www.pinoyexchange.com/forumslist/
http://forum.tp-link.com/forum.php
http://forum.inosmi.ru/
http://ninjatrader.com/support/forum/index.php
https://malwaretips.com/
http://www.tenforums.com/forum.php
https://www.opengl.org/discussion_boards/
http://forum.runtimedna.com/forum.php
http://community.sigames.com/
http://forum.conceiva.com/forum.php
http://www.redcafe.net/forums/
http://forums.webtoolhub.com/
http://forum.p-stats.com/
http://www.downloadc3.com/forums/forum.php
http://www.trainsim.com/vbts/forum.php
http://siteownersforums.com/index.php
https://www.kaorinusantara.or.id/forum/index.php
http://www.subarubrzforum.com/
http://forum.kompas.com/index.php


Ok, cùng kiếm #backlink nào ae!

Backlink từ xưa đến nay vẫn là một trong những yếu tố xếp hạng rất quan trọng của website quyết định thứ hạng trên bảng tìm kiếm. Vậy làm thế nào để xem Backlink của website?


Topics tagged under link on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum S45cg7

Backlink là gì? Tầm quan trọng của Backlink?


Backlink là tất cả những liên kết trỏ về các trang #web trực thuộc #website của bạn từ tất cả các nguồn: diễn đàn, forum, social…

Trong các yếu tố xếp hạng một website trên bảng tìm kiếm của #Google thì Backlink thuộc vào hàng rất quan trọng thể hiện mức độ uy tín, tin cậy của website đó. Tuy nhiên, hiện nay xem Backlink của website một số đơn vị chúng tôi thấy vẫn còn đó tình trạng #spam mà điều này là không tốt bởi thuật toán #Penguin có thể gõ đầu bạn bất cứ lúc nào. Backlink cần được xây dựng tự nhiên theo lộ trình và chất lượng nội dung xây dựng Backlink cũng cần được chú trọng đặc biệt là độ mới (unique).


>>> Xem thêm: Danh sách 1000 website chất lượng, pagerank cao để đặt backlink

Cách xem Backlink của website hiệu quả


Để hoàn thành tốt công việc của một #SEOER bao gồm rất rất nhiều những kiến thức và thuật ngữ. Trong đó, Backlink là một thuật ngữ SEO mà hầu như SEOER nào cũng biết đến nhưng chưa phải ai cũng biết cách xem và đánh giá nó. Để xem được Backlink trỏ về các website bất kỳ chúng ta có thể sử dụng một số tools: Open Site Explorer, Site Explorer, BackLinkTest, Monitor Backlinks, WebMeUp, Ahref… Trong đó, Ahref được xem là công cụ xem Backlink của website đầy đủ và hiệu quả nhất.

Giới thiệu về Ahref: đây là một công cụ #check-Backlink rất hiệu quả hiện nay, có thể cho chúng ta biết tổng số Backlink trỏ về website từ nhiều nguồn khác nhau. Đồng thời #Ahref còn cho phép hiển thị chi tiết từng ngày có bao nhiêu #Backlink#link nội dung trỏ về website. Như vậy, bằng việc check qua công cụ này, chúng ta có thể biết được các Backlink về website là do mình làm hay đối thủ chơi xấu để đề phòng và xử lý. Ngoài ra, công cụ Ahref còn cho phép xem những thông tin hữu ích khác: tín hiệu social, tỉ lệ #anchor-cloud, Backlink chết mỗi ngày…

Như vậy, bằng việc xem Backlink của website chúng ta có thể đánh giá hiệu quả của quá trình #SEO và kịp thời điều chỉnh, xử lý những nhược điểm để SEO lên top.

Vào lúc 2h sáng ngày 4/8/2015 theo giờ Việt Nam MOZ đã cập nhật các chỉ số PA DA, tất cả diễn đàn của Ad đã tăng rất nhiều có nhiều diễn đàn tăng DA từ 50 - 53


Nay Ad xin thông báo mở bán textlink trên diễn đàn thuộc #DDSP với ưu đãi hết sức hấp dẫn như sau

  • Tài khoản VIP: 450k/năm cứ mỗi năm tiếp theo giảm 50k
  • Textlink: 100k/tháng/site/text - đặt tối thiểu 3 tháng (cam kết không quá 40 #link out)Topics tagged under link on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum Quoc-khanh-2-9_zps6uupznoj

Chào mừng Đại Lễ Quốc Khánh 2/9 -> Thời gian khuyến mãi đến hết ngày 30/09/2015
Thành viên mua #Backlink tối thiểu 6 tháng sẽ được tặng account tài khoản #VIP trên tất cả các diễn đàn chỉ số cao.

Quyền lợi tài khoản VIP  • 3 link #dofollow cho toàn chữ ký và bài viết
  • Đăng bài không giới hạn - nhắc nhở trước khi xóa bài
  • Hệ thống cập nhật diễn đàn mới sẽ tự động set vip cho bạn và sẽ không tính phí


Danh sách diễn đàn PR PA DA cao


1. http://youboyulecheng.me -> #PR8 - PA : 1 - DA : 1
2. http://mesos-project.org -> #PR7 - PA : 31 - DA : 17
3. http://admin8.us -> PR7 - PA : 32 - DA : 36
4. http://chakanproperties.com -> #PR6 - PA : 42 - DA : 31
5. http://www.nwwws2013.org -> PR6 - PA : 59 - DA : 51 (*)
6. http://watchlistmagazine.com -> #PR2 - PA : 59 - DA : 50 (*)
7. http://tanghe168.com/ -> #PR0 - PA : 40 - DA : 53 (*)
8. http://xxbb606.info -> PR0 - PA : 39 - DA : 44
9. Đang cập nhật ...

Thông tin thanh toán


Ngân hàng #Vietcombank chi nhánh Phạm Hùng TPHCM
Số tk: 0071000724522
Chủ tài khoản: Nguyễn Phước Thành

Ngân hàng VietComBank Nha Trang
TK cá nhân : Nguyễn Phước Thành
Số tài khoản : 0581000752198

HOTLINE: 0935 542 260
YH/SK: #diendanseoplus