Mình bị buồn đó. Phải làm sao mình mới có thể ngừng làm những trò vô bổ đó lại đc? Vào xem làm gì, rồi suy diễn lung tung, rồi tự làm đau mình, làm đau người khác.